Er dei gode tidene i oppdrettsnæringa forbi? Kva no?

19. oktober 2020

Selskap i oppdrettsnæringa har lagt bak seg fleire år med god lønnsemd, og vi har god grunn til å forvente at næringa framleis skal skape gode resultat, om enn ikkje på same nivå som dei […]

» Les meir

-Kontroll begynner på kontoret

28. september 2020

Sjølv dei minste bedriftene i havbruksnæringa har med tida blitt betydelege arbeidsgjevarar med ein stor produksjon og ditto omsetnad. Dette stiller andre krav til kompetanse og organisering enn det ein opplevde for ein del år […]

» Les meir

Havbruk inn i framtida; no gjeld det å ikkje spare seg til fant

8. september 2020

Med lågare lakseprisar kjem spareimpulsen ganske omgåande opp hos havbrukarane. Det er sunt å tenkje nøkternheit, men ein skal vakte seg vel for å spare i dei ledda der verdiane blir skapte.

» Les meir

Havbruk inn i framtida; kvar går vegen?

5. august 2020

Norsk lakseoppdrett har lagt bak seg nokre svært gode år, men merkar no motstand i salsprisar og regulatoriske innstramingar. Står næringa på ein historisk topp? I ein serie av artiklar framover vil Havbrukspartner prøve å […]

» Les meir

-Me skal vere ein forlenga arm

5. juni 2020

Kvardagen som fiskeoppdrettar er travel, med varierte oppgåver og utfordringar som oppstår undervegs. Havbrukspartner tek oppgåver som leiarane i selskapa ynskjer å få hjelp med av nokon som kjenner næringa godt.

» Les meir

-Tilpassa fôr blir stadig meir vanleg

19. mai 2020

I produksjonen av oppdrettsfisk er fôret ein heilt avgjerande faktor, for fisken si helse og vekst. Havbrukspartner er ein av mange aktørar som vel å halde seg med tilpassa fôrreseptar på sida av fôrprodusentane sine […]

» Les meir

17. mai 2020, tale for dagen

16. mai 2020

Det vart 17. mai i år og. Ein annleis nasjonaldag, i eit annleis Noreg. Mindre folkeliv, mindre av den moroa me er vane med, for born og vaksne. Men i hjarta våre er dagen kanskje […]

» Les meir

Havbrukspartner fyller 3 år

30. april 2020

Havbrukspartner har lagt bak seg tre år som konsulentselskap med havbruksnæringa som spesialfelt. Selskapet disponerer no fem konsulentar som dekkar kvar sine felt.

» Les meir

-Der føregår veldig mykje rundt RAS no

27. april 2020

-Resirkulering av vatn handlar om effektiv ressursbruk, men og betre kontroll med vassmiljøet og enklare reinsing av vatnet som går ut av produksjonen. Veldig mange ser potensialet i denne typen teknologi, både for smoltproduksjon om […]

» Les meir

Påskehelsing: Etter istida

5. april 2020

Landet vårt er underlagt dei mest omfattande inngrepa i dagleglivet sidan andre verdskrigen. Det blir gjerne omtala som korona-krisa. Men kvar og ein har sine kriser, like og samstundes svært ulike. Uvissa tærer på alle, […]

» Les meir

Brukte nøter blir heim for kamskjel

22. mars 2020

Kamskjel-gründer Ragnvald Maartmann-Moe har kome fram til ein svært effektiv måte å dyrke kamskjel på; å la dei vokse i ei utrangert laksenot. Han håpar no å få med seg interessentar som kan gjere dette […]

» Les meir

Havbrukspartner støttar opp om skiskyting

18. februar 2020

Like bak landslaga finst der mange gode skiskyttarar. Havbrukspartner er stolte av å vere ein støttespelar til Hordaland SSK sitt lag Team Gla`laks.

» Les meir

Adjø solidaritet

4. februar 2020

Med tilkoplinga av det raude lyset, er klasseskilnadane i norsk havbruksnæring for alvor i ferd med å bli stadfesta.

» Les meir

Julehelsing; Alle treng ein partner å stø seg til

23. desember 2019

Kjøre vener, Endeleg er det jul att, og små og store gler seg. For mange har juleevangeliet ein sentral plass i julefeiringa, midt mellom gåver og pinnekjøt og sprø svor og lutefisk. Der er ein […]

» Les meir