Landøy Fiskeoppdrett feira 40 år

31. mai 2022

Laurdag feira familiebedrifta Landøy Fiskeoppdrett på Værlandet sine 40 fyste driftsår. Om lag 100 gjester var til stades.

» Les meir

Kronikk: Kven skal eige kysten?

19. mai 2022

Det siste året har me sett ei ny bylgje av konsolidering og strukturendring i havbruksnæringa. Kven kjem til å eige næringa i framtida?

» Les meir

Glad fiskehandlar fyller 60

12. mai 2022

12. mai fyller fiskehandlar, musikkelskar, livskunstnar og alltid energiske Per Vidar Ottesen 60 år. Det merkast knapt på han.

» Les meir

Kundane ynskjer høgmarint fôr

9. mai 2022

Havbrukspartner har gjennomført ei marknadsundersøking som syner at i val av vekstfôr, er høgt marint innhald viktig for kundane.

» Les meir

Fem år og like frampå

28. april 2022

Havbrukspartner har passert fem års drift. Vi tek oss tid til eit kjapt tilbakeblikk, men mest vil vi sjå framover.

» Les meir

Mattilgang på dagsorden

1. april 2022

I dei to åra som ligg bak oss, har me nordmenn lært oss smittehygiene og å økonomisere med straumen. 2022 kan bli året då me vil setje større pris på maten me har tilgang til.

» Les meir

Innkjøp er meir enn berre å presse pris

25. mars 2022

Det er lett å tenkje på innkjøp mest som ein prisdiskusjon. Men for å gjere gode og trygge innkjøp over tid, må ein legge meir i det.

» Les meir

Gode tider for det beste fôret

17. januar 2022

Medan vegetabilske råvarer er inne i ein kraftig prisoppgang, har dei marine blitt meir konkurransedyktige i pris. Dette fører til at det er god økonomi i å spandere det beste fôret på fisken.

» Les meir

Julehelsing

22. desember 2021

Kjære vener, Endeleg er det jul igjen. Jula er tida for familiekos, omsut og tradisjonar. Nokre ting skal vere som det alltid har vore, sjølv om mykje endrar seg. Til dømes er Musevisa for lengst […]

» Les meir

Høge råvareprisar kan bane veg for nye alternativ

4. oktober 2021

Til liks med rekordhøg prisvekst på mange av råvarene som er basis for laksefôr, kan moglegheiter opne seg for alternativ som ikkje har vore konkurransedyktige tidlegare.

» Les meir

Bjørn Mogenstad er vår nye konsulent på produkt og produksjonsanlegg

1. oktober 2021

Det er med glede Havbrukspartner kan fortelje at vi har inngått samarbeid med Bjørn Mogenstad. Bjørn har drive som frittståande konsulent i mange år, med spesialfelt innanfor produktutvikling i matvaresektoren, samt omorganisering av produksjonsanlegg i […]

» Les meir

Me hyrer biologistudent på deltid

30. september 2021

Havbrukspartner har tilsett biologistudent Jacob Gaasdal på deltid, for å dra vekslar på hans kunnskap og gje han bransjeerfaring.

» Les meir

Fire år og full fart forover

29. april 2021

Havbrukspartner har tråkla seg gjennom sine fire fyste driftsår, og mellom oppdraga tek me oss tid til ein kjapp tilstandsrapport.

» Les meir

Er sterkare desentralisering mogleg? Og ynskjeleg?

25. april 2021

Der har vore snakka mykje i mange år om korleis teknologien kan frigjere arbeidstakarar og tenester frå sentraliserande strukturar. Men det måtte ein pandemi til for å få i stand ei storskala utprøving. Kan dette […]

» Les meir