Tida er inne for høgt marint innhald

Publisert 21. april 2021 av Havbrukspartner

Råvaremarknaden favoriserer for tida fôrreseptar med høgt marint innhald. Dette får Havbrukspartner til å anbefale vårt produkt Noble.

Med høge og stigande prisar på vegetabilske råvarer og gunstigare prisar på fiskemjøl og -olje, er tida inne for å ta fram ein gamal favoritt. Fôr med høg marint innhald gir betre førebygging mot helse- og velferdsproblem hos fisken, betre farge i fileten, og betre tilvekst.

-Vanlegvis rår me våre kundar til å bruke fôret me har kalla Performance. Dette er også ein resept med mykje godt marint råstoff. Men når prisane på råvarer no er sopass gunstige for å auke det marine innhaldet, vil me tilrå å gje fisken litt ekstra å gå på, seier Johnny Kjæmpenes i Havbrukspartner.

Ved sidan av å favorisere marint innhald, har Havbruspartner og teke inn mikroalgar som ein ekstra forsterkar av omega 3 feittsyrene EPA og DHA.

-Me ser at der blir bruk for komplementære kjelder til omega 3 for å dekke etterspurnaden og unngå overfiske på fiskebestandar. Mikroalgar har so langt synt seg som det mest lovande satsingsområdet. Dette er ei høgverdig og veldig rein råvare.