Til nytte
for næringa

Til nytte for næringa

Fire år og full fart forover

29. april 2021

Havbrukspartner har tråkla seg gjennom sine fire fyste driftsår, og mellom oppdraga tek me oss tid til ein kjapp tilstandsrapport.

» Les meir

Ledig stilling: Sourcer- biologisk restråstoff

25. april 2021

I samarbeid med en etablert, internasjonal partner med solid eierskap i den europeiske energisektoren, vil vi source biologiske biprodukter inn mot biogassproduksjon, eller til annen foredling. Hovedvekten vil ligge på K2 ensilasje fra fiskeindustri, men også andre restråstoff fra slakterier, ingrediensindustri, matvareindustri, renovasjon etc.

» Les meir

Er sterkare desentralisering mogleg? Og ynskjeleg?

25. april 2021

Der har vore snakka mykje i mange år om korleis teknologien kan frigjere arbeidstakarar og tenester frå sentraliserande strukturar. Men det måtte ein pandemi til for å få i stand ei storskala utprøving. Kan dette vere starten på det ein ny trend? Og har det eigentleg nytteverdi for landet å lege til rette for desentralisering?

» Les meir
Havbrukspartnarar

Som partner får du prioritert tilgang til havbrukspartner sine tenester, og du får dei til Partnerpris.

Logg inn i vårt internkontrollsystem.

Kontakt oss

Telefon: 902 88 064

E-post: oyvind@havbrukspartner.no

Kontoradresse: Thormøhlensgate 53 C, 5006 Bergen

Postadresse: Grimstadvegen 115, 5252 Søreidgrend

Facebook

Havbrukspartner er på Facebook. Følg oss der for å halde deg oppdatert på aktiviteten vår.

Besøk oss

Vi tar gjerne imot besøk på våre kontor på Møhlenpris i Bergen. Finn oss på Google Maps