Til nytte
for næringa

Til nytte for næringa

Fire år og full fart forover

29. april 2021

Havbrukspartner har tråkla seg gjennom sine fire fyste driftsår, og mellom oppdraga tek me oss tid til ein kjapp tilstandsrapport.

» Les meir

Er sterkare desentralisering mogleg? Og ynskjeleg?

25. april 2021

Der har vore snakka mykje i mange år om korleis teknologien kan frigjere arbeidstakarar og tenester frå sentraliserande strukturar. Men det måtte ein pandemi til for å få i stand ei storskala utprøving. Kan dette vere starten på det ein ny trend? Og har det eigentleg nytteverdi for landet å lege til rette for desentralisering?

» Les meir

Tida er inne for høgt marint innhald

21. april 2021

Råvaremarknaden favoriserer for tida fôrreseptar med høgt marint innhald. Dette får Havbrukspartner til å anbefale vårt produkt Noble.

» Les meir
Havbrukspartnarar

Som partner får du prioritert tilgang til havbrukspartner sine tenester, og du får dei til Partnerpris.

Logg inn i vårt internkontrollsystem.

Kontakt oss

Telefon: 902 88 064

E-post: oyvind@havbrukspartner.no

Kontoradresse: Thormøhlensgate 53 C, 5006 Bergen

Postadresse: Grimstadvegen 115, 5252 Søreidgrend

Facebook

Havbrukspartner er på Facebook. Følg oss der for å halde deg oppdatert på aktiviteten vår.

Besøk oss

Vi tar gjerne imot besøk på våre kontor på Møhlenpris i Bergen. Finn oss på Google Maps