Til nytte
for næringa

Til nytte for næringa

Havbrukspartner 2 år

6. mai 2019

2. mai var det to år sidan Havbrukspartner starta opp drifta. Sidan den gongen har vi hjelpt ei rekke havbruksaktørar med ein stor variasjon av problemstillingar.

» Les meir

Ein bauta har gått bort- minneord til Ingvar Landøy

29. april 2019

Med Ingvar Landøy sin bortgang kjennest det som at ein epoke i norsk havbruksnæring går mot slutten. Ein epoke prega av modige gründerar, mange med bakgrunn frå primærnæringane, som satsa på noko som ingen kunne vite at skulle bli so verdifullt som det vi ser i dag.

» Les meir

Performance-fôret gjev resultat

10. april 2019

Etter to år i marknaden byrjar Havbrukspartner å sjå resultat av vårt eige vekstfôr; Performance. Landøy Fiskeoppdrett har nytta fôret som grunnlag i sin produksjon sidan sommaren 2017, og ser no rekordresultat på tilvekst.

» Les meir
Havbrukspartnarar

Som partner får du prioritert tilgang til havbrukspartner sine tenester, og du får dei til Partnerpris.

Logg inn i vårt internkontrollsystem.

Kontakt oss

Telefon: 902 88 064

E-post: oyvind@havbrukspartner.no

Kontoradresse: Thormøhlens Gate 55
(Databygget - 8. etasje), 5006 Bergen

Postadresse: Grimstadvegen 115, 5252 Søreidgrend

Facebook

Havbrukspartner er på Facebook. Følg oss der for å halde deg oppdatert på aktiviteten vår.

Besøk oss

Vi tar gjerne imot besøk på våre kontor på Møhlenpris i Bergen. Finn oss på Google Maps