Til nytte
for næringa

Til nytte for næringa

Julehelsing; Gåva sin funksjon

18. desember 2020

Om der finst eit element som kan halde deg stressa like inn mot julekvelden, so er det gåvene. Gåvene har ei heilt sentral rolle i vår julefeiring. Mange vil seie det har eskalert til ein straum av kjøpepress, forbruksgjeld og overforbruk. Men det er ikkje berre å slutte å gje gåver. Gåva har viktige sosiale […]

» Les meir

Havbrukspartner inngår avtale med Sande Aqua

2. desember 2020

Havbrukspartner blir ein del av teamet som skal utvikle landbasert lakseoppdrett ved Skipavika i Gulen. -At Havbrukspartner får vere ein del av denne typen næringsutvikling er veldig interessant og viktig for oss. Me har jobba ei god stund med å bygge opp kunnskapen vår om RAS-teknologi og drift av slike anlegg, seier dagleg leiar Øyvind […]

» Les meir

Er dei gode tidene i oppdrettsnæringa forbi? Kva no?

19. oktober 2020

Selskap i oppdrettsnæringa har lagt bak seg fleire år med god lønnsemd, og vi har god grunn til å forvente at næringa framleis skal skape gode resultat, om enn ikkje på same nivå som dei to-tre siste åra. Høgare kostnader og lågare prisar skaper bekymring. Er det noko vi kan gjere for å temme kostnadsauken […]

» Les meir
Havbrukspartnarar

Som partner får du prioritert tilgang til havbrukspartner sine tenester, og du får dei til Partnerpris.

Logg inn i vårt internkontrollsystem.

Kontakt oss

Telefon: 902 88 064

E-post: oyvind@havbrukspartner.no

Kontoradresse: Thormøhlensgate 53 C, 5006 Bergen

Postadresse: Grimstadvegen 115, 5252 Søreidgrend

Facebook

Havbrukspartner er på Facebook. Følg oss der for å halde deg oppdatert på aktiviteten vår.

Besøk oss

Vi tar gjerne imot besøk på våre kontor på Møhlenpris i Bergen. Finn oss på Google Maps