Til nytte
for næringa

Til nytte for næringa

Er dei gode tidene i oppdrettsnæringa forbi? Kva no?

19. oktober 2020

Selskap i oppdrettsnæringa har lagt bak seg fleire år med god lønnsemd, og vi har god grunn til å forvente at næringa framleis skal skape gode resultat, om enn ikkje på same nivå som dei to-tre siste åra. Høgare kostnader og lågare prisar skaper bekymring. Er det noko vi kan gjere for å temme kostnadsauken […]

» Les meir

-Kontroll begynner på kontoret

28. september 2020

Sjølv dei minste bedriftene i havbruksnæringa har med tida blitt betydelege arbeidsgjevarar med ein stor produksjon og ditto omsetnad. Dette stiller andre krav til kompetanse og organisering enn det ein opplevde for ein del år sidan.

» Les meir

Havbruk inn i framtida; no gjeld det å ikkje spare seg til fant

8. september 2020

Med lågare lakseprisar kjem spareimpulsen ganske omgåande opp hos havbrukarane. Det er sunt å tenkje nøkternheit, men ein skal vakte seg vel for å spare i dei ledda der verdiane blir skapte.

» Les meir
Havbrukspartnarar

Som partner får du prioritert tilgang til havbrukspartner sine tenester, og du får dei til Partnerpris.

Logg inn i vårt internkontrollsystem.

Kontakt oss

Telefon: 902 88 064

E-post: oyvind@havbrukspartner.no

Kontoradresse: Thormøhlensgate 53 C, 5006 Bergen

Postadresse: Grimstadvegen 115, 5252 Søreidgrend

Facebook

Havbrukspartner er på Facebook. Følg oss der for å halde deg oppdatert på aktiviteten vår.

Besøk oss

Vi tar gjerne imot besøk på våre kontor på Møhlenpris i Bergen. Finn oss på Google Maps