Til nytte
for næringa

Til nytte for næringa

Performance-fôret gjev resultat

10. april 2019

Etter to år i marknaden byrjar Havbrukspartner å sjå resultat av vårt eige vekstfôr; Performance. Landøy Fiskeoppdrett har nytta fôret som grunnlag i sin produksjon sidan sommaren 2017, og ser no rekordresultat på tilvekst.

» Les meir

Havbrukspartner flyttar til nye kontor

9. april 2019

Etter to år i Ocean Industries Accelerator (OIA), har Havbrukspartner no flytta oss hundre meter, til Høyteknologisenteret.

» Les meir

Roger Marøy blir kundeansvarleg i Havbrukspartner

21. mars 2019

Det er med stoltheit og entusiasme at Havbrukspartner meddeler at Roger Marøy blir vår nye kundeansvarlege.

» Les meir
Havbrukspartnarar

Som partner får du prioritert tilgang til havbrukspartner sine tenester, og du får dei til Partnerpris.

Logg inn i vårt internkontrollsystem.

Kontakt oss

Telefon: 902 88 064

E-post: oyvind@havbrukspartner.no

Kontoradresse: Thormøhlens Gate 41, 5006 Bergen

Postadresse: Grimstadvegen 115, 5252 Søreidgrend

Facebook

Havbrukspartner er på Facebook. Følg oss der for å halde deg oppdatert på aktiviteten vår.

Besøk oss

Vi tar gjerne imot besøk på våre kontor på Møhlenpris i Bergen. Finn oss på Google Maps