RAS fornyar næringa

Recirculating aquaculture systems (RAS) har blitt stadig viktigare i produksjonen av laks, både i smoltproduksjon og for heile livssyklusen.

Med framveksten av landbasert matfiskoppdrett har etterspurnaden etter denne teknologien vakse raskt, og der er ein manko på tilgjengeleg kompetanse. Mestedelen av kunnskapen som finst er bunden opp mot teknologileverandørar eller anlegg i drift.

Havbrukspartner tilbyr uavhengig RAS-kompetanse. Om du treng hjelp med å vurdere kva teknologi du skal velje, eller vil ha bistand i forhandlingar, design- eller byggjefasen, kan me vere med på di side av bordet.

Me har vore til hjelp for ei lang rekke anlegg. Ta konktakt for ein prat om kva me kan hjelpe deg med, og kven som er våre referansekundar.

Kontaktperson:

Roger Marøy
Tlf: 952 43 677
E-post: roger@havbrukspartner.no