Kvar ligg det beste potensialet for ditt selskap?

Mange ynskjer å få ein meir optimal struktur i eigen organisasjon, effektivisere interne prosessar eller å betre samarbeidet mellom selskap.

Eler kanskje du vil bygge di eiga merkevare for fisk eller andre varer? Har du eit produkt som du er sikker på at havbruksnæringa har bruk for?

Havbrukspartner har konsulentar med brei erfaring frå marknadsføring, forretningsutvikling, produktutvikling og profesjonelt salsarbeid.

Konkrete erfaringar:
-Marknadsarbeid i USA og Asia
-Produktutvikling retta mot daglegvaremarknaden og HORECA
-Forbetring av struktur og prosessar hos produksjonsanlegg
-Organisasjonsutvikling i store og små bedrifter
-Bistand ved generasjonsskifte og salsprosessar i bedrifter
-Hjelp til å legge marknadsstrategiar eller praktisk salsarbeid retta mot havbruk

Kontaktpersonar:

Jan Fossberg
Tlf: 480 29 552
E-post: jan@havbrukspartner.no

Bjørn Mogenstad
Tlf: 930 49 659
E-post: bjorn@havbrukspartner.no