Alt bli enklare når ein snakkar saman

Kommunikasjon handlar om å få fram det ein har behov for å få sagt, og å bli forstått.

Skal du fortelje om eit nytt og spanande produkt, eller vil du svare på kritikk? Det er uansett viktig å kome fram i dei rette kanalane på den rette måten. Havbrukspartner sit på kompetanse og erfaring med å utforme alt frå pressemeldingar og artiklar til debattinnlegg og formelle tekstar som høyringsuttalar og korrespondanse med forvaltninga.

Vil du ha hjelp med å uttrykkje deg godt? Ta kontakt for ein uforpliktande prat!

Kontaktperson:

Øyvind Kråkås
Tlf: 902 88 064
E-post: oyvind@havbrukspartner.no