Treng du hjelp med næringsutvikling i marin sektor?

Publisert 10. oktober 2018 av Havbrukspartner

Havbrukspartner har erfaring med dei fleste prosessar innanfor marin næringsutvikling. Vi kan hjelpe deg med søknader, forretningsplanar, presentasjonar eller rett og slett vere ein konstruktiv samtalepartner.

Ta kontakt med oss om du har ein ide du jobbar med å realisere. Vi har hjelpt til i mange typar søknadsprosessar, oppstart av selskap, sal av bedrifter, innhenting av kapital og utarbeiding av forretningsplanar.

Vi har og erfaringar med tilsetjingsprosessar og PR/marknadsføring.

Ta kontakt med Øyvind Kråkås for å diskutere dine planar