Tor Hjalte ny driftsdirektør i Norwell – Per Vidar Ottesen blir viseadministrerende direktør

Publisert 9. mars 2018 av Havbrukspartner

Tor Hjalte får stillinga driftsdirektør i eksportselskapet Norwell i Florø, medan Per Vidar Ottesen blir viseadministrerande. Les uttale frå Norwell AS her:

I år er det året da det skjer endringer i eksportleddet. Mange ser muligheter i næringen og vi ser at nye eksportører kommer på banen. Norwell ble etablert i 1996 og har i denne perioden hatt en stabil og kompetent arbeidsstokk.

En av de som har vært med oss i alle disse årene er vår gode Director of Operations Per Vidar Ottesen.
Han har gjort en veldig god jobb over 20 år, og vært svært viktig for utviklingen av Norwell, som fra å være et nystartet eksportselskap med 2-3 mill i EK, nå er et selskap med 1,6 mrd i omsetning og en egenkapital på 85 mill.

I stillingen som Director of Operations har vi nå ansatt Tor Hjalte. Tor er 52 år, har samboer og to voksne barn. Han er utdannet diplomkandidat fra Varehandelens Høyskole og har blant annet erfaring fra plateselskapet EMI Norsk, Lerum Fabrikker og Bama. Tor har vært ansatt i Norwell i 2 perioder. Første gang fra 2001 til 2007 og deretter fra 2012. Tor har jobbet som salgssjef i Norwell siden 2012 og kom da fra stilling som innkjøpssjef i Skaar Norway AS. Han har tilsammen 18 års erfaring i bransjen der han har jobbet med både innkjøp og salg. Når han ikke jobber, så er hans interesser fjellturer både sommer og vinter, mens hans lidenskap for musikk og underholdning gir oss fin avkobling fra lakseprat og priser.

Med andre ord, en meget godt kvalifisert kandidat, som 1. april vil overta roret etter Per Vidar. Per Vidar vil fra samme dato gå over i nyoppretta stilling som viseadministrerende direktør. Hans ansvar blir å jobbe med langsiktige kontrakter, sikring og trading av finansielle derivater. I tillegg vil han jobbe med videreutvikling av eksportselskapet Norwell.

-Jeg er veldig glad for denne løsningen, sier adm dir. Ingrid Kassen. Per Vidar har lagt ned en stor arbeidsinnsats for Norwell gjennom mange år. Arbeidet og ansvaret for å lede et kjøps og salgsteam i denne bransjen er svært krevende, spesielt mtp på de prissvingningene og de uforutsigbare volumprognosene som vi har sett de siste årene. Konkurransen er stor både på kjøp og på salgssiden, og er ikke for nybegynnere.
Jeg har stor forståelse for at Per Vidar nå ønsker en friere stilling, der han kan får brukt sitt engasjement på en ny måte. Jeg har stor tro på at endringen vil styrke Norwell. I tillegg til disse endringene jobber vi i disse dager med å utlyse en eller to nye stillinger på salg. Vi har tro på framtiden i denne bransjen og gleder oss til det videre arbeidet med å utnytte mulighetene som denne næringen gir oss, avslutter Kassen.