Ny høring for førere av arbeidsbåter

Publisert 19. september 2018 av Havbrukspartner

Kvalifikasjonsforskriften for førere av arbeidsbåter skal på ny høring. Her er de nye momentene, oppsummert av Johnny Kjæmpenes i Havbrukspartner, som har jobbet mye med forskriften på vegne av næringa.

-Det foreslås  som tidligere en dekksoffiser kl 6 for skipsførere på fartøy med største lengde 8 m eller mer(mindre enn 24m) i fartsområde liten kystfart som etter forskrift om mindre lasteskip skal ha fartøyinstruks

-Det foreslås en dekksoffiser kl 7 for førere av fartøy mellom 8 og 15 meter , i fartsområde 3 og mindre som ikke trenger fartøyinstruks .

-Fartstidskravet er også noe redusert. Dekksoffiserklasse 6 fra 24 til 18 mnd, dekksoffiser kl 7 fra 18mnd til 12mnd

-I tilegg foreslås det et kvalifikkasjonsbevis for førere av båter mellom 8-15m for personer som er født før 1 januar 1979 som kan dokumentere minst 5 års arbeidserfaring som skipsfører på arbeidsbåter under 15 m)

-Det foreslås også at minstekravet til sikkerhetskurs reduseres til begrenset som alternativ til grunnleggende sikkerhetskurs. ROC kravet reduseres til SRC(VHF). Det er fortsatt krav om helseerklæring.

-Forslaget vil medføre at båter mellom 15 og 24 m vil få redusert sertifikat krav . Det er i dag krav til dekksoffiserklasse 5.

-Regelendringen er planlagt innført 01.01.2019. Overgangsperioden er forlenget fra 3 til 5 år slik at den skal være gjennomført innen 1 januar 2014.

Mye av det som er foreslått, som VHF sertifikat, begrenset sikkerhetskurs, lengre overgangsperiode og kompetansebevis var innspill som arbeidsgruppen fra næringa la frem ii tidligere høring. Vi fikk ikke gehør for det i første omgang men er glad for at innspillene nå langt på vei er tatt inn i høringsutkastet.

Ta kontakt med Johnny om du har spørsmål om dette