Normpris og prisdannelse på laks

Publisert 3. november 2022 av Havbrukspartner

Forslaget til innføring av normpris som grunnlag for skatteberegning fra Regjeringen, vil i realiteten medføre at oppdretterne må betale skatt på penger de ikke har tjent. Bakgrunnen er som flere har påpekt at en innføring av normpris ikke vil være forenlig med dagens omsetningsform, der en stor del av norsk laks blir solgt på faste kontrakter og prisavtaler.

I løpet av de siste årene har oppdrettsbransjen blir mer og mer profesjonelle også på markedssiden. De har tilpasset seg de store salgskanalane sine arbeidmetoder og systematikk.  Store internasjonale kjeder jobber i godt innarbeidede strukturer, der kampanjer og produktenes rolle i de ulike kategoriene er nøye analysert og planlagt. Så også med norsk laks. Norsk laks er blitt et attraktivt produkt og de store kjedene planlegger og investerer årlig betydelige summer og oppmerksomhet for å markedsføre norsk laks i sine butikker.

Men for å kunne planlegge slike løp er de avhengige av forutsigbarhet, eller med andre ord hvordan de skal kunne prise produkter ut til sine kunder.  Ved å inngå fastprisavtaler med sin norske eksportør, har de kunne satse og styrke sin markedsføring og utvide kategorien norsk laks i sine butikker.  Denne utviklingen har vært en suksess og en viktig volumdriver for norsk laks.

Innføring av normpris som er foreslått, spenner beina under hele denne utviklingen. Ja den stopper helt opp. Norske eksportører har idag store utfordringer med å forklare kjeder hvorfor de ikke lenger kan inngå fastprisavtaler.  Å forklare det med endrede skatteregime fra Vedum & Co, møter nok liten forståelse blant kjeder nede i Europa, USA og andre steder. I verste fall kan dette sette norsk laks sin markedsposisjon flere år tilbake.  Norsk laks er globalt uten tvil Norges merkevare nr. 1, og det er denne posisjonen som nå er i spill.

Norske eksportører har gjennom en årrekke investert betydelige beløp gjennom statens eget selskap (Norges Sjømatråd) i å posisjonere og markedsføre norsk laks. Dette har vært en suksess og vært et viktig bidrag til at norsk laks har den posisjonen den har. Men etter hvert er det naturlig at eksportører tar over mer og mer av dette arbeidet selv, ikke minst som nevnt da norske eksportører har tilpasset seg de store salgskanalene sine arbeidsmetoder. Det er selvsagt å håpe at regjeringen tar dette innover seg og ikke med et pennestrøk setter norsk laks sitt internasjonale rennommé og posisjon i fare.

Tekst: Jan Fossberg