Havbrukspartner og Fjellbekk AS inngår samarbeid om rekruttering

Publisert 12. februar 2019 av Havbrukspartner

Havbrukspartner har inngått samarbeid med det renommerte rekrutteringsselskapet Fjellbekk AS. Saman vil vi ta ein posisjon i marknaden for rekruttering til leiarstillingar i sjømatsektoren.

-Havbrukspartner har allereie hjelpt til i ein del rekrutteringsprosessar, men vi ynskte å få inn meir tyngde i dette arbeidet. Vi vende oss til Fjellbekk, som vi oppfatta som ein svært kompetent aktør, og samtalane har no ført fram til eit kontraktsfesta samarbeid, seier dagleg leiar Øyvind Kråkås i Havbrukspartner.

Medan Havbrukspartner vil arbeide mest med kartlegging av stillingar og marknadsføring, vil Fjellbekk AS ha ansvaret for den konkrete søks- og utveljingsprosessen. Det vil først og fremst dreie seg om leiar- og mellomleiarstillingar. Begge selskapa er baserte i Bergen, men vil kunne ta oppdrag over heile landet.

-Vi har ikkje satsa spesifikt på sjømatsektoren tidlegare, men gjennom samarbeidet med Havbrukspartner ser vi potensiale til å etablere oss som ein viktig aktør i denne bransjen, seier T. Alsaker, bedriftsrådgjevar i Fjellbekk AS.

Les meir om Fjellbekk her