Har du kontroll på dokumentasjonen kring arbeidsbåtar og mannskap?  

Publisert 31. oktober 2017 av Havbrukspartner

Frå 1. juli 2017 er alle eigarar av arbeidsbåtar i størrelsen 8-24 meter pliktige til å dokumentere arbeidsoperasjonar, kompetanse hos mannskap, prosedyrar og risikovurderingar.

Havbrukspartner har eit eige styringssystem der vi systematiserer all påkravd informasjon. Systemet er enkelt å finne fram i, både til eige bruk og ved revisjonar.

Ynskjer du hjelp av oss for å etterkome krava om dokumentasjon for arbeidsbåtar?
Ta kontakt med Johnny Kjæmpenes på telefon 40 40 20 04, eller e-post johnny@havbrukspartner.no

 

 

Havbrukspartner tilbyr og:

  • Fôravtale med eigen resept
  • Andre avtalar på innkjøp
  • Internkontroll- og kvalitetsarbeid
  • Hjelp med søknader og samfunnskontakt
  • Hjelp med kommunikasjon/mediehandtering
  • Rådgjeving ved FoU-prosjekt
  • Fagsamlingar og kurs

Ta kontakt for ein prat!