Sørg for å vere i rute med dokumentasjonen

Havbruksnæringa er underlagt kontroll og rapportering frå ei rekke instansar. I tillegg kjem sertifiseringar som aktørane sjølv vel å slutte seg til. Me kan hjelpe deg med å halde orden i papira.

Me har lang erfaring med:
-Søknader om lokalitetar og konsesjonar
-Søknader om samlokalisering og samdrift
-Utforming av produksjonsplanar
-Global G.A.P godkjenning og revisjonar
-Krav om sertifikat og dokumentasjon for arbeidsbåtar og mannskap

Ynskjer du hjelp med dette eller tilsvarande oppgåver? Ta kontakt for ein uforpliktande prat!

Kontaktperson:

Johnny Kjæmpenes
Tlf: 404 02 004
E-post: johnny@havbrukspartner.no