Vår kompetanse på ditt lag

Havbrukspartner vart stifta i 2017 av Arild Hagenes, Johnny Kjæmpenes og Øyvind Kråkås, som eit konsulentselskap spesialisert på havbruksnæringa.

Med vår kunnskap, erfaring og arbeidsvilje i botnen, har Havbrukspartner hjelpt til i ei rekke små og store saker på vegne av sjømatprodusentar, leverandørar, organisasjonar og andre interessentar. Me disponerer i dag fem tilsette.

Vil du og ha oss med på laget? Ta kontakt med Havbrukspartner for å høyre meir om kva me kan tilby!

Telefon: 902 88 064
E-post: post@havbrukspartner.no
Kontoradresse: Thormøhlensgate 53 C, 5006 Bergen
Postadresse: Grimstadvegen 115, 5252 Søreidgrend

øyvind

Øyvind Kråkås

Øyvind Kråkås kjem frå Solund, og er Havbrukspartner sin kommunikasjonsmann. Han har Mastergrad i Medievitskap frå Universitetet i Bergen, der han skreiv masteroppgåve om oppdrettslaks i norske media. Han har jobba i sju år for nettverket Salmon Group, der han sto for kommunikasjon internt og eksternt, samt politisk arbeid på vegne av dei lokaleigde havbrukarane. I tillegg til kommunikasjonsarbeidet er Øyvind administrativ leiar for Havbrukspartner.

Telefon: 902 88 064
E-post: oyvind@havbrukspartner.no

arild

Roger Marøy

Roger Marøy er kundeansvarleg hos Havbrukspartner. Roger er 40 år, er busett i Bergen og oppvaksen på Radøy. Han har jobba som fiskeoppdrettar på Radøy og som driftsleiar i Mainstream Finnmark, som innkjøpar for eksportselskapet Seaborn og regional salgssjef for resirkuleringsanlegg hos det danske selskapet Gråkjær.

Telefon: 952 43 677
E-post: roger@havbrukspartner.no

arild

Arild Hagenes

Arild Hagenes kjem frå Osterøy, og er utdanna høgskulekandidat i akvakultur. Han har jobba i næringa sidan 1982, og i mellomtida har han vore på merdkanten, jobba på setjefiskanlegg, stamfiskanlegg og i fôrindustrien. Arild har kompetanse på fisk, fôr og forhandlingar, men fremst av alt er han ein mann av det mest omgjengelege slaget, som alltid kan sjå det moglege i det tilnærma fastlåste. Dette gjere han til ein stor ressurs for Havbrukspartner og våre kundar.

Telefon: 917 22 467
E-post: arild@havbrukspartner.no

johnny

Johnny Kjæmpenes

Johnny Kjæmpenes kjem frå Værlandet, og har levd heile sitt liv ved og av sjøen. Han har vore linefiskar, kveiteoppdrettar, lakseoppdrettar og fiskerirettleiar. Frå nettverka Norwell Group og Salmon Group har han ei lang fartstid som forhandlar av betydelege kontraktar, på same tid som han har ytt service i store og små saker for næringa. Johnny er utdanna diplomøkonom frå BI, og har fagbrev i akvakultur. Han er analytisk, metodisk og humoristisk. Med all sin kunnskap og personlege eigenskapar er han Havbrukspartner sin gullreserve.

Telefon: 404 02 004
E-post: johnny@havbrukspartner.no

johnny

Jan Fossberg

Jan Fossberg er oppvaksen i Ølen i Sunnhordland, men bur i dag i Bergen. Han har mastergrad i landbruksøkonomi frå Universitet for Miljø og Biovitenskap, samt både militær og sivil leiarutdanning.

Jan har vore konserndirektør i Ocea og Villa Organic, han har vore Sjømatrådet sin utsending til Kina og Korea, samt hatt fleire leiande stillingar innafor Coop/Samvirke, og hos Rieber Skinn i Bergen. Dei seinare åra har han jobba som sjølvstendig konsulent både for havbruksnæringa og annan industri, og hatt styreverv i ulike selskap i fleire bransjar.

Jan tilfører Havbrukspartner stor kunnskap og erfaring om leiing, oppbygging og strukturering av bedrifter. Han er tilgjengeleg for våre kundar som ein medspelar i oppstart av bedrifter, prosjekt i eksisterande verksemd, oppkjøp, kapitalutvidingar, strategisk marknadsarbeid, styrearbeid og andre spørsmål der ein kan dra verdifulle vekslar på hans rike erfaring.

Telefon: 480 29 552
E-post: jan@havbrukspartner.no