Gode tilbakemeldingar etter kommunikasjonskurs

16. oktober 2019

Etter at Havbrukspartner heldt kurs i mediehandtering og kommunikasjon, har tilbakemeldingane frå deltakarane vore gode.Vi meiner mange fleire vil ha nytte og interesse av kurset.

» Les meir

Havbrukspartner styrker staben

16. september 2019

Tidligere konserndirektør i Ocea og Villa Organic, Jan Fossberg, er blitt en del av Havbrukspartner.

» Les meir

Kronikk: Store og små katastrofar

9. juli 2019

Algeinvasjonen i nord har gjeve kunnskap til mange langt utanfor næringa om kva biologisk risiko lakseoppdrettarar må forhalde seg til. Det sterke medietrykket har tvinga av fram ei avbøtande ordning frå regjeringa. Men næringa som heilskap bør ikkje vere nøgde så lenge der ikkje er gjort nokon endringar i det generelle regelverket.

» Les meir

Havbrukspartner 2 år

6. mai 2019

2. mai var det to år sidan Havbrukspartner starta opp drifta. Sidan den gongen har vi hjelpt ei rekke havbruksaktørar med ein stor variasjon av problemstillingar.

» Les meir

Ein bauta har gått bort- minneord til Ingvar Landøy

29. april 2019

Med Ingvar Landøy sin bortgang kjennest det som at ein epoke i norsk havbruksnæring går mot slutten. Ein epoke prega av modige gründerar, mange med bakgrunn frå primærnæringane, som satsa på noko som ingen kunne vite at skulle bli so verdifullt som det vi ser i dag.

» Les meir

Performance-fôret gjev resultat

10. april 2019

Etter to år i marknaden byrjar Havbrukspartner å sjå resultat av vårt eige vekstfôr; Performance. Landøy Fiskeoppdrett har nytta fôret som grunnlag i sin produksjon sidan sommaren 2017, og ser no rekordresultat på tilvekst.

» Les meir

Havbrukspartner flyttar til nye kontor

9. april 2019

Etter to år i Ocean Industries Accelerator (OIA), har Havbrukspartner no flytta oss hundre meter, til Høyteknologisenteret.

» Les meir

Roger Marøy blir kundeansvarleg i Havbrukspartner

21. mars 2019

Det er med stoltheit og entusiasme at Havbrukspartner meddeler at Roger Marøy blir vår nye kundeansvarlege.

» Les meir

Ynskjer du å jobbe med havbruk?

11. mars 2019

Havbrukspartner rekrutterer til stillingar i alle ledd av sjømatnæringane. Saman med Fjellbekk AS rekrutterer vi personell til leiande stillingar, i tillegg hjelper vi til med å bemanne stillingar ute i produksjonen med kompetente folk. Vi handterer alt frå annonsering til intervju og utveljing. Ynskjer du deg jobb i næringa? Send CV til oss og inngå […]

» Les meir

Havbrukspartner og Fjellbekk AS inngår samarbeid om rekruttering

12. februar 2019

Havbrukspartner har inngått samarbeid med det renommerte rekrutteringsselskapet Fjellbekk AS. Saman vil vi ta ein posisjon i marknaden for rekruttering til leiarstillingar i sjømatsektoren.

» Les meir

Treng du hjelp med næringsutvikling i marin sektor?

10. oktober 2018

Havbrukspartner har erfaring med dei fleste prosessar innanfor marin næringsutvikling. Vi kan hjelpe deg med søknader, forretningsplanar, presentasjonar eller rett og slett vere ein konstruktiv samtalepartner.

» Les meir

Ny høring for førere av arbeidsbåter

19. september 2018

Kvalifikasjonsforskriften for førere av arbeidsbåter skal på ny høring. Her er de nye momentene, oppsummert av Johnny Kjæmpenes i Havbrukspartner, som har jobbet mye med forskriften på vegne av næringa.

» Les meir

Har redusert generatorbruken med over 80 %

19. september 2018

Engesund Fiskeoppdrett har installert landstraum på alle sine lokalitetar, så nær som på Leirvika i Masfjorden kommune. Her har dei prøvd ut ei hybridløysing, «Batterator». Dette har redusert driftstida på generatoren med over 80 %.

» Les meir

Engesund Fiskeoppdrett tek i bruk semilukka anlegg

9. august 2018

  Onsdag 8. august var der høgtideleg snorklypping på Engesund-merden ved Bergen Group på Stamsneset industriområde.

» Les meir