Er dei gode tidene i oppdrettsnæringa forbi? Kva no?

19. oktober 2020

Selskap i oppdrettsnæringa har lagt bak seg fleire år med god lønnsemd, og vi har god grunn til å forvente at næringa framleis skal skape gode resultat, om enn ikkje på same nivå som dei to-tre siste åra. Høgare kostnader og lågare prisar skaper bekymring. Er det noko vi kan gjere for å temme kostnadsauken […]

» Les meir

-Kontroll begynner på kontoret

28. september 2020

Sjølv dei minste bedriftene i havbruksnæringa har med tida blitt betydelege arbeidsgjevarar med ein stor produksjon og ditto omsetnad. Dette stiller andre krav til kompetanse og organisering enn det ein opplevde for ein del år sidan.

» Les meir

Havbruk inn i framtida; no gjeld det å ikkje spare seg til fant

8. september 2020

Med lågare lakseprisar kjem spareimpulsen ganske omgåande opp hos havbrukarane. Det er sunt å tenkje nøkternheit, men ein skal vakte seg vel for å spare i dei ledda der verdiane blir skapte.

» Les meir

Havbruk inn i framtida; kvar går vegen?

5. august 2020

Norsk lakseoppdrett har lagt bak seg nokre svært gode år, men merkar no motstand i salsprisar og regulatoriske innstramingar. Står næringa på ein historisk topp? I ein serie av artiklar framover vil Havbrukspartner prøve å tenkje høgt om kvar som kan bli utviklinga for næringa i det komande tiåret. Me vil invitere kompetente folk frå […]

» Les meir

-Me skal vere ein forlenga arm

5. juni 2020

Kvardagen som fiskeoppdrettar er travel, med varierte oppgåver og utfordringar som oppstår undervegs. Havbrukspartner tek oppgåver som leiarane i selskapa ynskjer å få hjelp med av nokon som kjenner næringa godt.

» Les meir

-Tilpassa fôr blir stadig meir vanleg

19. mai 2020

I produksjonen av oppdrettsfisk er fôret ein heilt avgjerande faktor, for fisken si helse og vekst. Havbrukspartner er ein av mange aktørar som vel å halde seg med tilpassa fôrreseptar på sida av fôrprodusentane sine standardprodukt.

» Les meir

17. mai 2020, tale for dagen

16. mai 2020

Det vart 17. mai i år og. Ein annleis nasjonaldag, i eit annleis Noreg. Mindre folkeliv, mindre av den moroa me er vane med, for born og vaksne. Men i hjarta våre er dagen kanskje viktigare enn på lenge.

» Les meir

Havbrukspartner fyller 3 år

30. april 2020

Havbrukspartner har lagt bak seg tre år som konsulentselskap med havbruksnæringa som spesialfelt. Selskapet disponerer no fem konsulentar som dekkar kvar sine felt.

» Les meir

-Der føregår veldig mykje rundt RAS no

27. april 2020

-Resirkulering av vatn handlar om effektiv ressursbruk, men og betre kontroll med vassmiljøet og enklare reinsing av vatnet som går ut av produksjonen. Veldig mange ser potensialet i denne typen teknologi, både for smoltproduksjon om matfisk.

» Les meir

Påskehelsing: Etter istida

5. april 2020

Landet vårt er underlagt dei mest omfattande inngrepa i dagleglivet sidan andre verdskrigen. Det blir gjerne omtala som korona-krisa. Men kvar og ein har sine kriser, like og samstundes svært ulike. Uvissa tærer på alle, men det vi veit er at det meste vil bli lettare om ei stund. I mellomtida er det godt å […]

» Les meir

Brukte nøter blir heim for kamskjel

22. mars 2020

Kamskjel-gründer Ragnvald Maartmann-Moe har kome fram til ein svært effektiv måte å dyrke kamskjel på; å la dei vokse i ei utrangert laksenot. Han håpar no å få med seg interessentar som kan gjere dette til ein effektiv, miljøvenleg og lønsam matproduksjon.

» Les meir

Havbrukspartner støttar opp om skiskyting

18. februar 2020

Like bak landslaga finst der mange gode skiskyttarar. Havbrukspartner er stolte av å vere ein støttespelar til Hordaland SSK sitt lag Team Gla`laks.

» Les meir

Adjø solidaritet

4. februar 2020

Med tilkoplinga av det raude lyset, er klasseskilnadane i norsk havbruksnæring for alvor i ferd med å bli stadfesta.

» Les meir

Julehelsing; Alle treng ein partner å stø seg til

23. desember 2019

Kjøre vener, Endeleg er det jul att, og små og store gler seg. For mange har juleevangeliet ein sentral plass i julefeiringa, midt mellom gåver og pinnekjøt og sprø svor og lutefisk. Der er ein person i juleevangeliet eg ofte har tenkt litt på; den lojale Josef.

» Les meir