Viking Aqua søkjer 3 medarbeidarar

Publisert 17. februar 2021 av Havbrukspartner

Vår samarbeidspartner Viking Aqua søkjer tre medarbeidarar til sin organisasjon.

Det er tre fagtunge stillingar som no skal på plass; Direktør for fiskevelferd, Teknisk sjef og CTO. Slik skildrar Viking Aqua med eigne ord dei planane som verksemda er godt i gang med å realisere:

Viking Aqua, tidligere Sande Aqua, har konsesjon for 33 000 tonn biomasse årlig, derav 5 600 tonn smolt. Selskapet skal bygge verdens mest teknologiske og miljøvennlige landbaserte oppdrettsselskap for laks. Selskapets anlegg på 200 mål vil være lokalisert i Skipavika Næringspark, Gulen kommune. Byggestart blir høsten 2021, og vil inkludere både settefiskanlegg, kontorer og del 1 av påvekstseksjon. Dette blir en av verdens største anlegg med full påvekst på land, og blir bygget som et resirkuleringsanlegg (RAS) med over 99% resirkuleringsgrad. Viking Aqua er solid finansiert, og planlegger for børsnotering i løpet av 2021. Selskapet satser bevisst på å være tett på relevante innovasjonsmiljøer i Bergen, både fiskefaglige og teknologiske miljøer. Anlegget i Gulen skal oppfylle morgendagens krav til effektiv og bærekraftig drift. Dette betyr at også at selve anlegget skal bygges med vekt på automatiserte og bærekraftige løsninger. Selskapet er i dag et lite men raskt voksende innovativt og visjonært team, som søker kompetente og likesinnede kollegaer som ønsker å være med på å bygge fremtidens oppdrettsanlegg. Pr. nå er det 5 ansatte, og 5 nye stillinger er i prosess for rekruttering. Selskapet vil fortsette å vokse gjennom byggefasen og ikke minst når anlegget kommer i operativ drift i 2022.

 Sjå full utlysing for dei tre stillingane på finn.no

Direktør fiskevelferd

Teknisk sjef

CTO